บริษัท โอ.เอ็ม.แคน แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด

มุ่งมั่นสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และ มาตรฐานบนพื้นฐานการจ้างงานที่เป็นธรรม และคำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อรักษาความเป็นผู้นำทางด้านการพิมพ์สี และเคลือบแลกเกอร์ลงบนแผ่นโลหะ และต้องเป็นผู้นำอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะในส่วนของกระป๋อง general line ภายใน 5 ปี

ความพึงพอใจของลูกค้าคือเป้าหมายหลักของเรา