บริการรับพิมพ์สีและเคลือบแลคเกอร์

บนแผ่นโลหะ ด้วยประสบการณ์และความชำนาญ มายาวนานกว่า 49 ปี

คุณภาพของการเคลือบแลคเกอร์และการพิมพ์สี เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการการพิมพ์ในเรื่องของภาพที่มีความคมชัดและสวยงาม ตรงตามความต้องการของลูกค้า ในด้านการเคลือบทางบริษัทได้มีการแนะนำและการเลือกใช้ชนิดของแลคเกอร์ที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภทของลูกค้า เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าของลูกค้าให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ติดต่อเรา