บริษัท โอ.เอ็ม.แคน แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด

ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะที่มากประสบการณ์ ความชำนาญ ทางด้านการพิมพ์สีและ
เคลือบแลคเกอร์บนแผ่นโลหะ มานานกว่า 49 ปี

บรรจุภัณฑ์โลหะ

บริษัทเป็นผู้ผลิตกระป๋องทั่วไป หลากหลายขนาด มีทั้งแบบพิมพ์สีและไม่พิมส์สี เหมาะสำหรับการบรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภคต่างๆหลากหลายอุตสาหกรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บริการพิมพ์สีและเคลือบแลคเกอร์

คุณภาพของงานเคลือบและงานพิมพ์ลงบนแผ่นโลหะของ บริษัท โอ.เอ็ม.แคน แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในวงการการพิมพ์ ด้วยประสบการณ์และ ความชำนาญ มายาวนานกว่า 49 ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม