เราคือใคร

บริษัท โอ.เอ็ม.แคน แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด  เป็นโรงงานผู้ผลิตที่มากประสบการณ์ ความชำนาญ ทางด้านการพิมพ์สีและเคลือบแลคเกอร์บนแผ่นโลหะมายาวนานกว่า 49 ปี และยังเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะ General Line

ความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการและพนักงานทุกคน ที่ใส่ใจในเรื่องของคุณภาพ การผลิต เป็นอันดับหนึ่ง  ถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ บริษัทฯ ได้รับ ใบรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9001:2015

ประวัติความเป็นมา

บริษัท โอ.เอ็ม.แคน แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 โดย นายบุญลือ และ นางวชิราภรณ์ งามพร้อมสกุล โดยแรกเริ่มใช้ชื่อสถานประกอบการว่า “โรงพิมพ์บรรลือเลิศ” มีที่ตั้งอยู่ที่ บางขุนเทียน กรุงเทพ ฯ ประกอบการ โดยการรับจ้างเคลือบแลคเกอร์ และพิมพ์สีลวดลายลงบนแผ่นโลหะ

เมื่อปี พ.ศ. 2533 ได้ย้ายกิจการมาอยู่ที่ จ.สมุทรสาคร โดยประกอบการรับจ้างเคลือบแลคเกอร์และพิมพ์สีลวดลายลงบนแผ่นโลหะเช่นเดิมตามความชำนาญ แต่มีการขยายสถานที่เครื่องจักร และขนาดของโรงงาน เพื่อกำลังการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น

ต่อมา ปี พ.ศ.2537 ทางโรงงานได้มีการเพิ่มสายการผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ทางบริษัทได้มีการเพิ่มเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ทำให้มีเครื่องจักรกลผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะรวม 3 ประเภท คือ เครื่องจักรกลอัตโนมัติ เครื่องจักรกลกึ่งอัตโนมัติ และเครื่องจักรกลใช้ร่วมกับแรงงาน สามารถเพิ่มผลผลิตได้เป็นจำนวนมากและรวดเร็ว

และในปี พ.ศ.2549 เพื่อเป็นการขยายธุรกิจ และประกอบธุรกิจด้านบรรรจุภัณฑ์โลหะแบบครบวงจร บริษัทฯจึงได้สร้างโรงงานเพิ่มอีกหนึ่งแห่งหนึ่ง หรือที่เรียกว่า สาขา 2 โดยตั้งอยูบริเวณใกล้เคียงกัน ซึ่งสาขา 2 นี้ เป็นโรงงานสำหรับการขึ้นรูปแผ่นโลหะที่ได้รับการพิมพ์หรือเคลือบมาจากสาขา 1 มาประกอบเป็นบรรจุภัณฑ์โลหะก่อนส่งมอบให้ลูกค้านำไปเป็นบรรจุผลิตภัณฑ์สำหรับสินค้าแบรนด์ต่างๆ เพื่อวางขายตามท้องตลาดต่อไป